Náš tím

Základným kameňom našej firmy je tím skúsených vyškolených profesionálov, pre ktorých je pohyb vo výškach na čerstvom vzduchu radosťou. Nájdeme spôsob, ako odpratať akékoľvek množstvo snehu a ľadu zo strechy akejkoľvek konštrukcie. A k tomu to ešte pre nás bude výzva a zábava.

Vyškolení špecialisti

Všetci naši pracovníci sú držiteľmi preukazov odbornej spôsobilosti výškových špecialistov na prácu vo výškach a nad voľnou hladinou a každoročne absolvujú povinné preškolenie. Pri práci dodržiavame zásady a normy BOZP, počas realizácie našich zákaziek nedošlo k žiadnym pracovným úrazom.

Žiadny problém

Otvorená komunikácia, vzájomná dôvera, humor a kamarátske vzťahy v našom tíme vytvárajú predpoklady na bezproblémovú realizáciu aj tých najnáročnejších požiadaviek našich zákazníkov.