Opravy striech a komínov

Sme odborníci na opravy striech a komínov.

Okrem zimnej údržby striech realizujeme drobné i väčšie opravy striech a komínov podľa Vašich potrieb. Máme skúsenosti s rôznymi typmi konštrukcií – so šikmými i rovnými strechami a s rôznymi typmi strešných krytín – plech, drevený šindeľ, eternit, betónové a keramické škridle, prírodná bridlica.

Zatekanie počas zimy

Pri zatekaní vieme vykonať dočasnú sanáciu okamžite aj v zimnom období, pričom trvalú opravu hydroizolácie strechy zrealizujeme čo najskôr na jar po roztopení snehu.

Pracujeme s využitím horolezeckej techniky

Pracujeme pomocou ľahkej horolezeckej techniky, je to bezpečná, moderná a lacnejšia metóda. Na opravu Vašej strechy a komína nepotrebujeme financne a priestorovo náročné lešenia.

Strechy

– hydroizolácia rovných a šikmých striech
– kompletné rekonštrukcie strešných systémov – oprava krovu, výmena strešnej krytiny, izolácia
– maliarske a natieračské práce na strechách a komínoch
– rekonštrukcie striech z pozinkovaného plechu, klampiarske práce
– rekonštrukcie škridlových striech
– rekonštrukcie striech z prírodnej bridlice
– rekonštrukcie drevených šindľových striech, olejovanie
– rekonštrukcie krovov, výmena poškodených trámov
– drobné opravy, výmena poškodených škridiel, utesnenie
– údržba, opravy a hydroizolácia strešných okien

Komíny

– stavba a rekonštrukcie komínov – vyvložkovanie, sanácia, omietnutie, náter, hydroizolácia
– sanácia a náter priemyselných komínov
– demolácia priemyselných a nepriemyselných komínov postupným rozoberaním

Odkvapové systémy a ďalšie práce na strechách

– montovanie a opravy odkvapových systémov, klampiarske práce
– čistenie odkvapových rúr a žľabov, inštalácia zachytávačov nečistôt
– montovanie a údržba solárnych panelov na strechách
– montovanie lapačov snehu
– inštalovanie odstrašovačov vtáctva
– inštalovanie a demontáž bleskozvodov, antén, vysielačov