Odstraňovanie cencúľov

Odstraňujeme cencúle zo všetkých typov striech, rovných aj šikmých, z rodinných domov, obytných blokov, nákupných stredísk, administratívnych a priemyselných budov.

Sme pripravení prísť kamkoľvek a vyriešiť danú situáciu v čo najkratšom čase.

Bezpečne a za minimálne náklady

Odstraňovanie cencúľov zo striech je riziková činnosť, pri jej neodbornej realizácii môže dôjsť k zraneniu pracovníkov i okoloidúcich, škodám na majetku či poškodeniu strešného a odkvapového systému. Neriskujte a obráťte sa na profesionálov!

Pri práci využívame horolezecké istiace techniky, je to bezpečná, moderná a finančne nenáročná metóda. Na realizáciu práce nepotrebujeme priestor na stavbu lešení.

Riziká cencúľov na streche

Ľadové cencúle vznikajú následkom extrémnych teplotných výkyvov. Ďalšou príčinou ich vzniku býva zle zaizolovaný strešný systém s veľkými tepelnými stratami.

Cencúle sú podstatne ťažšie a pevnejšie ako sneh. Tieto zimné dekorácie môžu pri páde spôsobiť vážne zranenia a škody na majetku. Neriskujte a dajte cencúle čo najskôr odstrániť!

Zodpovednosť majiteľov budov

Podľa zákona odstránenie cencúľov je povinnosťou majiteľa budovy. Tiež nesie zodpovednosť za zanedbanie tejto povinnosti a za prípadné škody na majetku a zdraví občanov. V prípade úrazov a škôd na cudzom majetku sa výška odškodnenia môže vyšplhať veľmi vysoko.