Zamrznuté odkvapy

Ľad sa tvorí v odkvapovom systéme následkom veľkých výkyvov tepla alebo vysokých únikov tepla cez zle zaizolovanú strešnú konštrukciu. Ľad upcháva odkvapové zvody a voda z topiaceho sa snehu preteká cez okraj odkvapu, steká po fasáde a môže vytvárať nebezpečné cencúle.

Riešenie

Na zamedzenie vzniku problémov so zamrznutými odkvapmi je potrebné odstraňovať sneh zo striech a odkvapový systém pravidelne čistiť od mrznúceho snehu a ľadu. Účinnejším, ale zároveň finančne náročnejším riešením, ktoré odporúčame pri opakovanom každoročnom zamŕzaní zvodov, je vyhrievanie odkvapov pomocou termokáblov.

Bezpečne a za minimálne náklady

Zimná údržba striech je riziková práca, pri jej neodbornom vykonávaní môže dôjsť k zraneniu pracovníkov a ďalších osôb, škodám na majetku či poškodeniu strešného a odkvapového systému. Neriskujte a obráťte sa na profesionálov!

Pri práci využívame horolezecké istiace techniky, je to bezpečná a finančne nenáročná metóda. Na realizáciu práce nepotrebujeme priestor na stavbu lešení.