Zachytávače snehu

Zachytávače snehu sú konštrukčné prvky strešného systému, ktorých funkciou je blokovať kĺzanie snehu po streche a zároveň šmýkajúci sa sneh rozrážať na menšie bloky.

Množstvo, rozmiestnenie a typ zachytávačov určujeme podľa typu strešného systému, sklonu strechy a klimatických podmienok v danej oblasti. Snehová ochrana striech je zvlášť dôležitá v oblastiach s výdatnými snehovými zrážkami, kde sa so snehovými zábranami inštalujú aj rozrážače snehu a v niektorých prípadoch aj tyčové alebo doskové zátarasy.

Zachytávače snehu je predovšetkým potrebné umiestniť tam, kde by padajúci sneh mohol ohroziť ľudí – kritické sú vchody, balkóny, chodníky, cesty, ako aj celá odkvapová časť strechy.

Povinnosť majiteľov budov

Podľa zákona musia byť zachytávačmi snehu vybavené strechy zo sklonom väčším ako 25 stupňov.

Je povinnosťou majiteľov budov zabezpečiť, aby sneh a ľad na strechách neohrozoval chodcov a účastníkov cestnej premávky. V prípade úrazov a škôd na cudzom majetku sa výška odškodnenia môže vyšplhať veľmi vysoko.

Pracujeme s využitím horolezeckej techniky

Pri inštalácii zachytávačov snehu využívame prístup horolezeckou technikou, je to bezpečná, moderná a lacnejšia metóda. Na prácu nepotrebujeme priestorovo a finančne náročné lešenia.