Odpratávanie snehu zo striech

Odpratávame sneh zo všetkých typov striech, rovných aj šikmých, na rodinných domoch, obytných blokoch, nákupných strediskách, administratívnych a priemyselných budovách.

Sme pripravení prísť kamkoľvek a v čo najkratšom čase vyriešiť vzniknutú situáciu.

Bezpečne a za minimálne náklady

Odpratávanie snehu zo striech je riziková práca, pri jej neodbornom vykonávaní môže dôjsť k zraneniam pracovníkov i ďalších osôb, škodám na cudzom majetku či poškodeniu strechy.

Neriskujte a obráťte sa na profesionálov!

Pri práci využívame horolezecké istiace techniky, je to bezpečná a finančne nenáročná metóda. Na realizáciu práce nepotrebujeme priestor na stavbu lešení.

Riziká snehu na streche

1.Váha snehu

Nahromadený sneh na strechách budov dokáže vyvinúť obrovský statický tlak na nosnú strešnú konštrukciu. Rozhodujúca je váha snehu, zľadovatený alebo vlhký sneh je oveľa ťažší a často predstavuje väčšie riziko ako dramaticky vyzerajúca vrstva čerstvo napadnutého snehu.

Ak sa sneh včas neodstráni, môže dôjsť k poškodeniu strechy a jej nosnej konštrukcie, v extrémnych prípadoch k jej preboreniu. Váha snehu je rizikový faktor pri rovných i pri šikmých strechách.

2. Pád snehu

Po šikmých strechách sa snehová vrstva za určitých podmienok šmýka a následne padá na zem, kde môže spôsobiť škody na majetku alebo ujmu na zdraví. Deštrukčná sila padajúceho snehu sa znásobuje výškou budovy a váhou snehu.

K padaniu snehu dochádza najčastejšie počas odmäku, keď sa sneh priamo na strešnej krytine rýchlejšie roztápa vďaka tepelným stratám.Tým stráca priľnavosť, kĺže sa po vodnom vankúši a padá cez okraj strechy.

Na zníženie rizika pádu snehu zo strechy odporúčame namontovať zachytávače snehu, ktoré je nutné od určitého množstva snehu kombinovať s jeho odpratávaním.

Zodpovednosť majiteľov budov

Podľa zákona za odstránenie snehu je zodpovedný majiteľ budovy. Tiež nesie zodpovednosť za zanedbanie tejto povinnosti a za vzniknuté škody na majetku a zdraví občanov. V prípade úrazov a škôd na cudzom majetku sa výška odškodnenia môže vyšplhať veľmi vysoko.