O firme

S prácou vo výškach máme dlhoročné skúsenosti, prevádzkujeme doménu www.prace-vo-vyskach.sk . Spustenie domény zameranej na rizikové odpratávanie snehu je výsledkom požiadaviek našich zákazníkov, ktorí často nevedeli, na koho sa so svojimi potrebami obrátiť.

Sme doma tam, kde sa iným roztrasú kolená

Založenie firmy venujúcej sa výškovým prácam je prirodzeným vyústením našich športových aktivít v oblasti voľného lezenia a horolezectva. Pri práci využívame skúsenosti a techniky nadobudnuté vo voľnej prírode. Maximálna istota pri práci s lanom, fyzická i psychická zdatnosť potrebná na zvládnutie pohybu vo výške s uvedomením si jeho rizík zaručuje bezproblémovú spoluprácu a bezchybnú realizáciu pracovných úkonov.
­

Spokojní zákazníci

Požiadavky klientov napĺňame na základe bezprostrednej komunikácie k spokojnosti všetkých zúčastnených. Úspešne sme realizovali zákazky na celom území Slovenska i v zahraničí (Nórsko, Poľsko, Česko, …). Viac o nami realizovaných prácach sa môžete dozvedieť v sekcii referencie.

Práca vo výškach s využitím horolezeckej techniky

Priemyselné horolezectvo – práca vo výškach s využitím horolezeckej techniky je metóda, ktorá umožňuje vytvorenie bezpečnej pracovnej pozície vo výškach a na nedostupných miestach bez použitia lešení, žeriavov a vysokozdvižných plošín. Adaptuje lanové a kotviace techniky pochádzajúce z horolezectva a jaskyniarstva.